STATUT, REGULAMINY

Dostępne w /statut-acf


Aktualnie tj. od dnia 01 sierpnia 2018 r. na naszych dokumentach widoczne są hologramy  z logo: ACF

Wszystkie formularze dostępne tak jak dotychczas.

Zwracamy uwagę, że 
zapisy w deklaracji członkowskiej, również będącej już w posiadaniu ( wydanej przez stowarzyszenie ACF) osoby pragnącej być członkiem naszego stowarzyszenia są obowiązujące dla stron po spełnieniu warunku określonego w par. 29 pkt 1 Statutu naszego stowarzyszenia.
Deklaracja członkowska jest potwierdzeniem przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia ACF dopiero po spełnieniu w/w warunku.


Odpowiadając na zapytania: składki członkowskie są bezzwrotne.

Wydajemy dokumenty tylko i wyłącznie dla psów, kotów zgodnych z fenotypem rasy,
potwierdzone dokumentem pochodzenia-rodowodem lub metryką, po przeglądzie weterynaryjnym.
ACF może poprosić o okazanie legalnego dokumentu przeniesienia własności w przypadku rejestracji.

Aktualnie zalecamy tj. od 01 stycznia 2019 r. znakowanie psów i kotów elektronicznym transponderem (chip).

Mioty zgłaszamy w trzecim tygodniu życia, zgłoszone później - wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania.
Na karcie miotu podajemy/zgłaszamy cały miot. Niezgłoszona część miotu nie uzyska dokumentów, poza przypadkami losowymi.
Do karty miotu dołączamy kopie dokumentów rodziców. 
Czas oczekiwania na dokumenty-14 dni roboczych (termin fakultatywny), który może się wydłużyć z przyczyn nieprzewidzianych.
Przy minimalnej wysyłce dokumentów prosimy o załączanie opłaty pocztowej (aktualnie dodatkowo 10,-zł).


Odpowiadając na pytania: nowy właściciel powinien otrzymać od hodowcy:
1. książeczkę zdrowia 
2.umowę kupna sprzedaży
3. rodowód ACF, który może być dosłany przez hodowcę na adres nowego właściciela


Szanowni Państwo,

  od 01 września 2020 r. wszystkie zgłaszane do rejestracji zwierzęta znakujemy elektronicznym transponderem-chipem.
  Numery chipów proszę zamieszczać w zgłoszeniach.
Objaśnienie : działamy na podstawie  obowiązującego prawa,  dlatego też powyżej podana prośba stanie się obligatoryjna
                      z chwilą wprowadzenia w Polsce takiego obowiązku. 
                Osoby, ubiegające się o dodatkowe wpisy ewidencyjne, proszone są o podawanie profilu DNA  zwierzęcia i DNA profilu jego rodziców.

Zalecamy dla ras podatnych na występowanie wad przekazywanych po przodkach

wykonywanie badań stwierdzających nieobecność wady u rodziców, w szczególności

dysplazji stawów biodrowych.

Ponieważ nowy właściciel zwierzęcia przejmuje całkowitą opiekę , w tym weterynaryjną, hodowca wydający zwierzę , jeśli posiada taką wiedzę o występującej wadzie u rodziców, powinien poinformować o tym nowego właściciela.Szanowni Państwo,
informujemy, że dokumenty wystawione przez:
OSPiK "Rodowodowy Pupil",  Polska Unia Hodowlana, SMZ Domi,
mogą być nie honorowane i nie rejestrowane przez ACF.

Stowarzyszenie ACF zrzesza tylko i wyłącznie hodowców, nie rejestruje pośredników handlowych. 


Przypominamy członkom ACF, że brak aktywności hodowlanej przez 24 miesiące powoduje utratę członkostwa w ACF.

W celu potwierdzenia tożsamości zwierzęcia - wymagane badania DNA .

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2022 r.
wysokość składki członkowskiej została podniesiona o 20,-zł.