STATUT, REGULAMINY

Dostępne w /statut-acf


Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2014 r,  wszystkie rodowody wydane po tej dacie będą oznaczone hologramem.


Aktualnie tj. od dnia 01 sierpnia 2018 r. na naszych dokumentach widoczne są hologramy  z logo: ACF

Wszystkie formularze dostępne tak jak dotychczas.

Zwracamy uwagę, że 
zapisy w deklaracji członkowskiej, również będącej już w posiadaniu ( wydanej przez stowarzyszenie ACF) osoby pragnącej być członkiem naszego stowarzyszenia są obowiązujące dla stron po spełnieniu warunku określonego w par. 29 pkt 1 Statutu naszego stowarzyszenia.
Deklaracja członkowska jest potwierdzeniem przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia ACF dopiero po spełnieniu w/w warunku.


Odpowiadając na zapytania: składki członkowskie są bezzwrotne.

Wydajemy dokumenty tylko i wyłącznie dla psów, kotów zgodnych z fenotypem rasy,
potwierdzone dokumentem pochodzenia, po przeglądzie weterynaryjnym.

Aktualnie zalecamy tj. od 01 stycznia 2019 r. znakowanie psów i kotów elektronicznym transponderem (chip).

Mioty zgłaszamy w drugim tygodniu życia, zgłoszone później - wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania.
Czas oczekiwania na dokumenty-14 dni roboczych (termin fakultatywny), który może się wydłużyć z przyczyn nieprzewidzianych.