STATUT, REGULAMINY

Dostępne w siedzibie stowarzyszenia.


Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2014 r,  wszystkie rodowody wydane po tej dacie będą oznaczone hologramem.