STATUT, REGULAMINY

Dostępne w /statut-acf


Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2014 r,  wszystkie rodowody wydane po tej dacie będą oznaczone hologramem.

Na dokumentach ACF do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą być widoczne hologramy z logo: SKPiKR.
Aktualnie tj. od dnia 01 sierpnia 2018 r. na naszych dokumentach widoczne są hologramy tylko  i wyłącznie z logo: ACF

Wszystkie formularze dostępne tak jak dotychczas.

Wydajemy dokumenty tylko i wyłącznie dla psów, kotów zgodnych z fenotypem rasy.

Aktualnie zalecamy tj. od 01 stycznia 2019 r. znakowanie psów i kotów elektronicznym transponderem (chip).