ACF - International Association of Cynology & Felinology

psy rasowe

  Informujemy wszystkich Członków Stowarzyszenia Klub Psa i Kota Rasowego, że od dnia 21 maja 2018 r z uwagi na zmianę ustawy o

stowarzyszeniach  Stowarzyszenie: Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego  zakończyło  działalność.

 Członków Stowarzyszenia Klub Psa i Kota Rasowego , chcących kontynuować swoje działania hodowlane zapraszamy do 

International Association Cynology and Felinology   ACF ,

stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wszystkie rejestry prowadzone w Stowarzyszeniu Klub Psa i Kota Rasowego zachowują swoją ważność i są kontynuowane w stowarzyszeniu ACF 
(członkowie Stowarzyszenia Klub Psa I Kota Rasowego nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów)
Wszystkie przydomki hodowlane  będą z przypisem:  " *ACF".
Numery rejestrowe hodowli pozostają bez zmian.
W celu kontynuowania swojego hobby w stowarzyszeniu ACF konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że zapisy w deklaracji członkowskiej, również będącej już w posiadaniu ( już wydanej przez stowarzyszenie ACF 
w celu przyspieszenia procedury ) osoby pragnącej być członkiem stowarzyszenia ACF są obowiązujące dla stron po spełnieniu warunku określonego w 
par. 29 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia ACF.

Kontaktujemy się przez  email
:   acf@psiakikociaki.com.pl 
                                   
          zarzad@psiakikociaki.com.pl

numery telefonów : w zakładce Kontakt


Składki członkowskie  prosimy wpłacać na  rachunek do wpłat składek członkowskich:
       Stowarzyszenie ACF
       PKO S.A.   32 1240 5527 1111 0010 8254 9702
       w tytule wpłaty: składka członkowska

 
Oficjalną stroną stowarzyszenia od dnia 20 maja 2018 r.  jest:                      www.psiakikociaki.com.pl 

Korespondencję prosimy kierować na adres:
         I Oddział ACF
         Piłsudskiego 11
         95-050 Konstantynów Łódzki


Szanowni Państwo
bardzo proszę o zapoznanie się z informacją o znakowaniu-chipowaniu w zakładce -/o-nas/statut-regulaminy


 Zachowujemy historyczne wpisy na naszej stronie dotyczące Stowarzyszenia Klub Psa i Kota Rasowego


Stowarzyszenie Klub Psa I Kota Rasowego - Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna

Dnia 01 stycznia 2012 r rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego - Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna.

Cele jakie przyświecają naszemu Stowarzyszeniu:

  • zawsze i wszędzie będziemy pomagać zwierzętom i ich właścicielom Członkom naszego Stowarzyszenia
  • działalność zwiazana z hodowlą psów rasowych i kotów rasowych
  • rozwijanie świadomości pro zwierzęcej
  • rozszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy członków naszego Stowarzyszenia na niwie kynologii i felinologii
  • krzewienie kultury felino- i kynologicznej

Działania nasze realizujemy w zgodzie z obowiązującym w Naszym Kraju prawem.  
kontaktacf@psiakikociaki.com.pl,  zarzad@psiakikociaki.com.pl

tel. ACF: 69 00 15 811