ACF - International Association of Cynology & Felinology

(SKPiKR)

  Informujemy wszystkich Członków SKPiKR, że od dnia 21 maja 2018 r z uwagi na zmianę ustawy o

stowarzyszeniach nasze Stowarzyszenie działa pod nową nazwą:

International Association Cynology and Felinology   używając skrótu  ACF ,

jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wszystkie rejestry prowadzone w SKPiKR zachowują swoją ważność i są kontynuowane w stowarzyszeniu ACF 
(członkowie SKPiKR nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów)
Przydomki hodowlane zarejestrowane w SKPiKR zachowujemy razem z oznaczeniem: "  *SKPiKR" .
Przydomki hodowlane rejestrowane aktualnie będą z przypisem:  " *ACF".
Numery rejestrowe hodowli pozostają bez zmian.
Zgłoszenia dokonane do 20 maja 2018 r. są zrealizowane pod egidą SKPiKR.

Można kontaktować się przez nowy email
:   acf@psiakikociaki.com.pl 
                                   
lub dotychczasowy:   skpikr@psiakikociaki.com.pl
                                                          
oraz:   zarzad@psiakikociaki.com.pl

numery telefonów pozostają bez zmian.


Składki członkowskie od dnia 21 maja 2018 r. prosimy wpłacać na nowy nr rachunku do wpłat składek członkowskich:
       Stowarzyszenie ACF
       PKO S.A.   32 1240 5527 1111 0010 8254 9702
       podając w tytule wpłaty: składka członkowska

 
Oficjalną stroną stowarzyszenia od dnia 20 maja 2018 r.  jest:                      www.psiakikociaki.com.pl 

Korespondencję prosimy kierować na adres:
         I Oddział ACF
         Piłsudskiego 11
         95-050 Konstantynów Łódzki


 Zachowujemy historyczne wpisy na naszej stronie dotyczące SKPiKR


Stowarzyszenie Klub Psa I Kota Rasowego - Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna

Dnia 01 stycznia 2012 r rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego - Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna.

Cele jakie przyświecają naszemu Stowarzyszeniu:

  • zawsze i wszędzie będziemy pomagać zwierzętom i ich właścicielom Członkom naszego Stowarzyszenia
  • działalność zwiazana z hodowlą psów rasowych i kotów rasowych
  • rozwijanie świadomości pro zwierzęcej
  • rozszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy członków naszego Stowarzyszenia na niwie kynologii i felinologii
  • krzewienie kultury felino- i kynologicznej

Działania nasze realizujemy w zgodzie z obowiązującym w Naszym Kraju prawem.

SKPiKR  jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, posiada nadany nr NIP i REGON. 
kontaktskpikr@psiakikociaki.com.pl, zarzad@psiakikociaki.com.pl

tel. pełnomocnik: 69 00 15 811