O NAS

Poniższy wpis na aktualności.Jesteśmy Stowarzyszeniem miłośników, hodowców, właścicieli psów i kotów rasowych o nazwie:  ACF

Pełna nazwa w języku polskim: Międzynarodowe Stowarzyszenie Kynologiczne i Felinologiczne
                                           (nr REGON: 101452920)

Członkiem naszego Stowarzyszenia ACF może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie wpisany do Rejestru Członków Naszego Stowarzyszenia po spełnieniu zasad określonych w statucie ACF(par.29 pkt 1 statutu). 
Szczególnie serdecznie witamy członków ACF z:
Holandii (Niderlandy), 
Niemiec i
Wielkiej Brytanii.

Zachowujemy historyczne wpisy o Stowarzyszeniu Klub Psa i Kota Rasowego


Kiedy we wrześniu 2011 r. rejestrowaliśmy nasze Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego ,   naszym celem było działanie oświatowe i instruktażowe, skupiające hodowców. Nasz statut był jednoznaczny.
Styczeń 2012 r. przyniósł jednak nowe wyzwanie ... Zaś po kwartalnej działalności Stowarzyszenia Klub Psa i Kota Rasowego ,ogromnej pracy naszego zarządu - możemy się określić STALIŚMY SIĘ PREKURSOREM DZIAŁAŃ STOWARZYSZEŃ organizujących kluby i związki przyjaciół zwierząt domowych.

- To my wspieraliśmy ludzi w dążeniach do stworzenia własnych prawnie działających Stowarzyszeń.
- To my byliśmy inspiracją dążeń dla wszystkich zagubionych hodowców
- To dzięki nam słowa "pseudohodowca", "pseudohodowle" stają się historią i marginesem działań w kynologii i felinologii.

- Nieskromnie mówiąc  - nasz projekt, Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego  spowodował również, że korporacje producentów, sprzedawców karm, akcesoriów dla zwierząt , czy lekarzy weterynarii mają dalej dla kogo działać i pracować.

- Nasze działania bez "sztandarowych" wsparć decydentów i organizacji "pro-zwierzęcych" wpłynęły bezpośrednio na ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt (bezdomności spowodowanej wejściem w życie nowej ustawy - o ochronie zwierząt), zorganizowani ludzie-hodowcy nie oddają, nie pozbywają się swoich zwierząt mogą je nadal hodować w świetle prawa 
 - Legalność kupna i sprzedaży zwierząt domowych pozostających w ewidencji, dokumenty identyfikujące zwierzę rasowe, brak anonimowości 

Uporządkowanie i prowadzenie linii rasowych zwierząt


Są to  cele , które już osiągnęliśmy i to nie tylko my, ale również inne powstałe Stowarzyszenia .

Po takim podsumowaniu - nie chcemy braw , nagród , wywyższeń , wystarczy akceptacja i pozytywne spojrzenie tych INNYCH... bo my Stowarzyszenie Klub psa i Kota Rasowego -stowarzyszenie kynologiczne i felinologiczne działamy dla dobra WSZYSTKICH .