PRAWO

Działamy w oparciu o Ustawę : Prawo o Stowarzyszeniach oraz zgodnie z obowiązującymi innymi przepisami prawa.